O naszej szkole...

Drogi Internauto! 
Strona którą przeglądasz poświęcona jest naszej szkole. Jej misji, dokonaniom, planom, przyjaciołom ...
Od 1 września 2017r. jesteśmy Szkołą Podstawową Specjalną nr 282 z oddziałami gimnazjalnymi do 2019r. Uczymy ok. 3000 dzieci rocznie w wieku od 6 do 15 lat. Nasi nauczyciele uczą dzieci na 8 oddziałach: chirurgii, okulistyce, laryngologii, neurologii i neurochirurgii, alergologii i na oddziale pediatrycznym. Opieką wychowawczą obejmujemy wszystkich chętnych - od przedszkola do liceum. Grono pedagogiczne składa się z dwudziestu pięciu wykwalifikowanych nauczycieli, którzy służą dzieciom zarówno swą wiedzą jak i radami. Od września 2003 roku nasz zespół szkół obejmuje opieką pacjentów Kliniki Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej w Wojskowym Instytucie Medycznym przy ul. Szaserów 128 w Warszawie..

O wydarzeniach w naszej szkole...

Karta Praw Dziecka - Pacjenta

Kuba i Buba w szpitalu

Wydana pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Pacjenta i Rzecznika Praw Dziecka książka "„Kuba i Buba w szpitalu czyli o prawach dziecka - pacjenta niemal wszystko” trafiła właśnie do czytelników. 19 stycznia w naszym szpitalu mogliśmy gościć jej autora, znanego pisarza książek dla dzieci – Grzegorza Kasdepke. Towarzyszył mu zastępca Rzecznika Praw Pacjenta pan Grzegorz Błażewicz. Panowie osobiście obdarowali książką pacjentów, którzy uczestniczyli w spotkaniu. Odwiedzili też dzieci na oddziale laryngologii, neurologii i neurochirurgii. Książkę dostali wszyscy pacjenci szpitala.

O czym jest książka? Kuba i Buba to bohaterowie kilku już książek Grzegorza Kasdepke. Wszędzie tam, gdzie pojawią się nieznośne i niemal identyczne bliźniaki, zawsze jest pełno zabawnego zamieszania. Tak jest i tym razem. Tym bardziej, że Kuba i Buba trafiają do szpitala. No i dzieje się!!! Dla Kuby i Buby pierwszy pobyt w szpitalu to rodzaj przygody. Niemniej, nasi bohaterowie dowiadują się przede wszystkim, że personel szpitala robi wszystko, żeby dzieci wyzdrowiały i szybko wróciły do domu. Dowiadują się również o tym, że każdy pacjent ma swoje prawa. Są one spisane w Karcie Praw Dziecka - Pacjenta. Kuba i Buba próbują w przystępny sposób wyjaśnić, dlaczego warto słuchać wskazówek lekarza, do kogo zwrócić się o pomoc, gdy ktoś bliski zachoruje, czym jest tajemnica lekarska oraz co można, a czego nie wolno robić w szpitalu.

W książce są nie tylko porady, ale także numery telefonów alarmowych, telefonów do Rzecznika Praw Dziecka i Rzecznika Praw Pacjenta – którzy, wzorem Supermana, mogą przybyć w razie potrzeby z pomocą. Autor książki słusznie zauważa, że „Chorowanie to nic śmiesznego, ale śmiech z pewnością pomaga wrócić do zdrowia,(…) jest równie ważny jak łykanie lekarstw o określonej porze”. W trakcie lektury trudno powstrzymać się od śmiechu. I to na dodatek bardzo głośnego! Książka nie tylko poprawia humor. Są tu również zagadki, wykreślanki, zabawy, zagadki matematyczne – czyli gotowy sposób spędzania wolnego czasu.

W trakcie spotkania Grzegorz Kasdepke przeczytał pacjentom fragmenty książki.

Odpowiadał na liczne pytania, no i oczywiście nie szczędził autografów. Mamy nadzieję, że spotkanie było nie tylko promocją książki, ale także początkiem programu upowszechniania wiedzy o prawach pacjenta.

Jubileusz 55-lecia Naszej Szkoły

Do historii szkoły w Szpitalu Dziecięcym im. prof. Jana Bogdanowicza dopisujemy kolejną datę – 55 rocznicę powołania placówki. Z tej okazji było nam bardzo miło gościć przedstawicieli władz oświatowych: Biura Edukacji i Kuratorium Oświaty, ZNP, dyrekcji szpitala i oddziałów szpitalnych, rodziny patrona szpitala, Filharmonii Narodowej, właścicieli Zajazdu Napoleońskiego, Fundacji Doktor Clown, dyrektorów szkół szpitalnych oraz emerytowanych pracowników szkoły. Odczytany został skierowany do pracowników szkoły list Pani Prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz, od gości usłyszeliśmy wiele ciepłych słów i życzeń na kolejne lata pracy. W krótkiej prezentacji multimedialnej pokazana została historia szkoły, formy naszej działalności, osiągnięcia i sukcesy. Podkreśliliśmy znaczenie projektów napisanych przez nauczycieli w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, wydawanej od 10 lat gazetki szkolnej "Tęczowa Planeta", strony internetowej oraz comiesięcznych koncertów Filharmonii Narodowej. Filharmonia gości w szkole od 27 lat. Koncerty nie byłyby możliwe bez finansowego wsparcia, którego udzielają nam właściciele Zajazdu Napoleońskiego – Państwo Lilianna i Jan Walczyk oraz Dyrekcja Filharmonii. Ten szczególny wkład w rozwój edukacji muzycznej naszych uczniów – pacjentów uhonorowany został "Złotą Nutką", statuetką, którą wręczyła sponsorom dyrektor szkoły. W części artystycznej odczytany został wiersz "Szpitalna baśń". Wiersz napisała trzy lata temu, podczas pobytu w szpitalu, Ola Spalińska; dzisiaj już młoda poetka z debiutanckim tomikiem wierszy. Uroczystość uświetnił występ dzieci, pacjentów oddziału okulistycznego, chirurgii ogólnej i urazowej. Zaprosiliśmy gości na słowno – muzyczne spotkanie z jesienią i do wspólnego śpiewania. Rozstawaliśmy się z nadzieją, że "śpiewająco"” będziemy zmierzać ku kolejnym ważnym datom i wyzwaniom… 

 

"Zdrowa Porcja Bajek"

Taki właśnie tytuł otrzymała niezwykła książka stworzona przez pacjentów biorących udział w cyklu spotkań literacko-plastycznych poświęconych bajkoterapii. Inicjatorem akcji była Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom działająca w Warszawie. Organizacja ta niesie pomoc chorym dzieciom i ich rodzinom, organizuje między innymi pomoc dla podopiecznych fundacji refundując koszty poniesione w związku z chorobą dziecka. Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom przy współfinansowaniu Biura Kultury Urzędu m. st. Warszawy przyczyniła się do powstania książki "Zdrowa Porcja Bajek". Pacjenci szpitala przy ul. Niekłańskiej "dołożyli" do projektu swoją cegiełkę w postaci dwóch opowiadań zatytułowanych "O tym jak zielony wąż obronił różę o imieniu Ronia" oraz "O tym jak powstało jezioro ropucha Grzegorza". Dzieci z wielkim entuzjazmem przystąpiły do wymyślania bajek i wykonania pięknych ilustracji. Pomysły, zapał, wyobraźnia oraz ogromne zaangażowanie towarzyszyło dzieciom podczas wszystkich zajęć. Spotkania literackie prowadził pisarz - pan Marek Samselski, który skrzętnie notował wszystkie "bajkowe" pomysły małych pacjentów. Ilustracje do bajek powstały pod kierunkiem artysty plastyka - pana Edwarda Karasiewicza, który udzielał fachowych rad. W zajęciach uczestniczyli uczniowie oddziałów chirurgii ogólnej, neurochirurgii z neurologią oraz pediatrii wraz z nauczycielami wychowawcami. Projekt realizowany był w warszawskich szpitalach: Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawskim Szpitalu dla Dzieci przy ul. Kopernika, Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym przy ul. Litewskiej oraz Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza przy ul. Niekłańskiej. 3 października 2013 w Muzeum Literatury im. Władysława Broniewskiego w Warszawie odbyło się uroczyste podsumowanie projektu z przekazaniem książek "Zdrowa Porcja Bajek" pedagogom warszawskich szkół szpitalnych uczestniczącym w cyklu spotkań. Nasze bajki i ilustracje do nich : 

   

"Klub Bezpiecznego Puchatka"

W tym roku po raz kolejny nasza szkoła przystąpiła do programu edukacyjnego "Klub Bezpiecznego Puchatka".

"Klub Bezpiecznego Puchatka" jest programem edukacyjnym, który wpisuje się w szczytną inicjatywę poprawienia bezpieczeństwa najmłodszych uczniów klas podstawowych. Koordynatorkami akcji są Panie Beata Balcerska i Ewa Skowińska. Honorowy patronat nad programem objął Komendant Główny Policji oraz Kuratoria Oświaty. W ramach programu przekazano szkole bezpłatne materiały edukacyjne , które będą wykorzystane w czasie zajęć (scenariusze lekcyjne, materiały ilustracyjne i dydaktyczne oraz płyty CD z filmami edukacyjnymi o tematyce bezpieczeństwa). Dodatkowo wszystkie dzieci otrzymają na zajęciach specjalnie przygotowane książeczki z ćwiczeniami i zabawami, dzięki którym będą mogły utrwalać zdobytą w szkole wiedzę samodzielnie lub z rodzicami. Rodzice otrzymają specjalne broszury informacyjne z ważnymi informacjami na temat bezpieczeństwa ich dzieci. Szkoła w ramach tego programu otrzymała też specjalny certyfikat. Więcej informacji na stronie: http://www.bezpiecznypuchatek.pl

 

 

 

 

Molik Zamieszka Na Niekłańskiej

"Wyobraźnia czyni cuda. Wyczaruj z nami magiczną bibliotekę". Akcja koordynowana przez p. Małgorzatę Woźniak i wspierana przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zaczyna przynosić wymierne efekty.

Firma MOL podarowała nam swój najnowszy produkt - Bajeczny katalog dziecięcy Molik a wraz z nim nowoczesny komputer INSPIRON ONE z ekranem dotykowym, bezprzewodową klawiaturą i myszką. Molik to program skierowany do wyjątkowego odbiorcy. Przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat i jego celem jest zachęcenie najmłodszych czytelników do zapoznania się z instytucją biblioteki i korzystania z jej zasobów. Bajeczna grafika komputerowa i efekty dźwiękowe robią wrażenie nie tylko na dzieciach. Mamy nadzieję na znaczący wzrost liczby małych czytelników odwiedzających naszą szkolną bibliotekę.

Bardzo dziękujemy.

Honorowe Wyróżnienie Prezydenta m.st. Warszawy

W październiku nasza szkoła otrzymała Honorowe Wyróżnienie Prezydenta m. st. Warszawy „Szkoła z pomysłem” w kategorii

„Szkoła z pomysłem na wspieranie uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych”.

Projekt ma na celu pobudzanie innowacyjności i kreatywności środowisk szkolnych, wyzwolenie ciekawych inicjatyw oraz integrację uczniów, nauczycieli i rodziców. Szkoły mogły ubiegać się o przyznanie tytułu w pięciu kategoriach:
- Szkoła z pomysłem na uczenie,
- Szkoła z pomysłem na kulturę,
- Szkoła z pomysłem na wspieranie uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych,
- Szkoła z pomysłem na aktywność społeczną,
- Szkoła z pomysłem na…

Powołana przez Prezydenta m. st. Warszawy Kapituła doceniła nasze wieloletnie działania na rzecz rozwijania zainteresowań i talentów artystycznych uczniów-pacjentów, wykorzystywania terapeutycznej roli sztuki w poprawie samopoczucia chorych dzieci, dostosowania metod do ich możliwości i stanu zdrowia.

Realizacja Projektu WIE

"Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne" (WIE) to program wspierania nowatorstwa edukacyjnego w szkołach realizowany przez Biuro Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Program daje możliwość dofinansowania ciekawych, innowacyjnych projektów przygotowanych przez placówki edukacyjne m. st. Warszawy.

W lutym 2011 r. w ramach tego programu nasza szkoła otrzymała dofinansowanie projektu edukacyjnego "Dziecko hospitalizowane w kontakcie ze sztuką – warsztaty teatralno-muzyczno-plastyczne". Celem projektu było uatrakcyjnienie oferty pozalekcyjnych zajęć wychowawczych i pozytywne oddziaływanie na psychikę dziecka hospitalizowanego poprzez udział w warsztatach artterapii.

W 2012 r. dofinansowany został kolejny projekt: "Czytanie jest dobre na wszystko. Z książką w świat wartości, wyobraźni, przygody, zabawy". Cel projektu to promowanie biblioterapii jako elementu wspierającego powrót do zdrowia, rozbudzanie zainteresowania czytaniem poprzez spotkanie z pisarzem i jego dziełem, kreowanie mody na czytanie. Projekt realizowany jest w ramach zajęć pozalekcyjnych przez bibliotekę szkoły.

W 2013 r. został zaakceptowany do realizacji nasz projekt „Radosny uśmiech, radosna przyszłość”, który miał na celu promocję zdrowia i kształtowanie postaw prozdrowotnych. Przede wszystkim chodziło o zaznajomienie uczniów z profilaktyką jamy ustnej i zasadami zdrowego odżywiania.

W 2016r. Biuro Edukacji zaakceptowało i dofinansowało projekt: Ty też potrafisz – techniki rękodzieła artystycznego inspiracją twórczych działań uczniów –pacjentów. Celem projektu jest uatrakcyjnienie oferty pozalekcyjnych zajęć wychowawczych i terapeutyczne oddziaływanie na psychikę wychowanków.

2017 - "Ze skrzynką Kamishibai poznajemy kraje świata - aktywizujące spotkania uczniów SP nr 282 w oddziałach szpitalnych." Celem projektu jest wzbogacenie oferty w zakresie edukacji kulturalnej dla uczniów szkoły szpitalnej w czasie zajęć pozalekcyjnych.