Rys historyczny

W kwietniu 1959 roku w Warszawie, na Saskiej Kępie, przy ulicy Niekłańskiej oddano do użytku Szpital Dziecięcy. Mając na uwadze dobro hospitalizowanych dzieci, Kuratorium Okręgu Szkolnego m. st. Warszawy powołało w Szpitalu Szkołę Podstawową. Już 1 września 1959 roku odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego. Początkowo działały w szkole dwa zespoły szkolne i jeden przedszkolny. Dzieci uczyły się w grupach wiekowych z podziałem na klasy. Nauczaniem objęto dzieci z oddziału wewnętrznego, chirurgicznego oraz długo hospitalizowane dzieci z laryngologii. Aż do lat 70-tych szkoła była filią pobliskich szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej nr 143 i Szkoły Podstawowej nr 168. W 1973 roku Szkoła przekształciła się w samodzielną placówkę oświatową – Szkołę Podstawową Nr 282. W związku z reformą edukacji Starostwo Powiatu Warszawskiego na mocy Aktu Założycielskiego Szkoły Publicznej powołało w dniu 10 marca 1999 roku w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Gimnazjum Powiatowe Nr 34, powstał także Zespół Szkół Specjalnych Nr 16, w którego skład wchodzi Szkoła Podstawowa Nr 282 i Gimnazjum Nr 34.

W ciągu kolejnych lat naszą placówką kierowali:

 • Michał Rachoński (1959-1963)
 • Marianna Krawczyk (1963-1964)
 • Alina Grochowska (1964-1965)
 • Halina Rogalska (1965-1986)
 • Gabriela Culepa (1986-2007)

 

Czasy współczesne

     

Od 1 września 2017r. jesteśmy Szkołą Podstawową Specjalną nr 282. Dyrektorem szkoły jest nadal P. Alicja Kott.

Ważne daty z życia szkoły

 • 1987 - Po raz pierwszy w naszej Szkole występują artyści Filharmonii Narodowej. Uroczysty koncert dedykowany jest pracownikom służby zdrowia z okazji ich święta. Realizując hasło "Zapobiegajmy wypadkom - bezpieczna droga" nawiązujemy współpracę z Komendą Stołeczną Milicji Obywatelskiej.
 • 1989 - Edukacja muzyczna dzieci i młodzieży. Od września mali pacjenci uczestniczą w comiesięcznych koncertach organizowanych przez Filharmonię Narodową.
 • 1991 - Od września do Szkoły zostaje wprowadzona nauka religii.
 • 1992 - Szkoła organizuje metodyczno-instruktażowe zajęcia muzyczno-ruchowe dla dyrektorów i nauczycieli szkół szpitalnych oraz dla słuchaczy Podyplomowego Studium Pedagogiki Terapeutycznej.
 • 1995 - Włączamy się w prowadzoną przez dyrekcję szpitala akcję "Szpital – promocją zdrowia". Szkoła nawiązuje współpracę z Ambasadą Japonii. Origami staje się jedną z form pracy z chorym dzieckiem.
 • 1996 - Otwarcie biblioteki i czytelni w nowym, przestronnym pomieszczeniu.
 • 1997 - Dla nauczycieli i wychowawców placówek leczniczych organizujemy warsztaty metodyczne na temat: "Terapeutyczna rola zajęć manualnych". Powstaje szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody.
 • 1998 - W lutym i w marcu mali pacjenci naszego Szpitala uczestniczą w zajęciach "Internet w Szkole". Imprezę zorganizowała i sponsorowała Telekomunikacja Polska S.A.
 • 1999 - W kwietniu włączamy się w uroczystości obchodów 40-lecia Szpitala, a w październiku obchodzimy 40-lecie Szkoły Podstawowej nr 282 w Warszawie. W tym roku powołany został Zespół Szkół Specjalnych nr 16 w Warszawie, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa Specjalna nr 282 i Gimnazjum Powiatowe nr 34.
 • 2003 - 25 rocznica powstania w szpitalu Poradni Psychologiczno-Somatycznej. Od 1 września nasz zespół szkół obejmuje opieką pacjentów Kliniki Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej w Wojskowym Instytucie Medycznym przy ul. Szaserów 128 w Warszawie.
 • 2004 - Obchodzimy 45-lecie Szkoły Podstawowej nr 282 w Warszawie. Uczestniczyliśmy w XII Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zespół Szkół otrzymuje nr 86. W jego skład wchodzi Szkoła Podstawowa Specjalna nr 282 i Gimnazjum Specjalne nr 99.
 • 2005 - Nasza szkoła poddana zewnętrznemu mierzeniu jakości pracy szkoły otrzymuje bardzo dobrą opinię z Kuratorium Oświaty w Warszawie. Odbył się XIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie Szpitala i w okolicy.
 • 2006 - W czerwcu otrzymujemy mini pracownię komputerową od Telekomunikacji Polskiej S. A. w ramach akcji "Internetowy Uśmiech". Jesteśmy pierwszą szkołą szpitalną w Warszawie obdarowaną 4 stanowiskami komputerowymi z pełnym wyposażeniem i dostępem do Internetu.
 • 2008 - Przyjęliśmy własne logo nawiązujące do "Motylkowych Szpitali".
 • 2009 - Uroczyście obchodzimy jubileusz 50-lecia szkoły.
 • 2010 - Zostaliśmy wyposażeni przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy w przenośną minipracownię komputerową na 10 stanowisk. W ramach "Radosnej Szkoły" otrzymaliśmy dofinansowanie do pomocy dydaktycznych dla najmłodszych.
 • 2011 - W czerwcu 2011 nawiązaliśmy współpracę z APS w Warszawie w ramach projektu unijnego "DOBRE PRAKTYKI - DOBRZY NAUCZYCIELE - SKUTECZNA SZKOŁA". W październiku 2011 otrzymaliśmy certyfikat "Chronimy Dzieci".
 • 2012 - Otrzymaliśmy od Pani Prezydent Warszawy honorowe wyróżnienie "Szkoła z pomysłem na wspieranie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych".
 • 2013 - w listopadzie tego roku nastąpiło otwarcie nowego skrzydła szpitala.
 • 2014 - Wizyta Pani Prezydentowej Anny Komorowskiej z okazji XXII Światowego Dnia Chorego. Uroczystość uświetniła też obecność biskupa Marka Solarczyka. W październiku 2014r. obchodziliśmy jubileusz 55-lecia naszej szkoły. Z tej okazji dostaliśmy od Pani Prezydent Warszawy 4 tys. zł na pomoce dydaktyczne. Zakupiono 3 komputery.
 • 2015 - wprowadzono dwie innowacje pedagogiczne: "Dziecko widzem i aktorem - teatr lalkowy w szkole szpitalnej" oraz "Czwartkowe spotkania z kulturą".
 • 2016 - Realizacja projektu WIE "Ze skrzynką Kamishibai poznajemy strony świata". Reforma oświaty powoduje przekształcenie ZSS 86 w SPS nr 282.
 • 2017 - Historia zatacza koło i znów jesteśmy szkołą podstawową (w tym roku VII klasową z 2 oddziałami gimnazjalnymi).