Nasi Przyjaciele

 Do grona naszych przyjaciół należą:

 • Ambasada Japonii - organizacja zajęć nt. Japonii i warsztatów origami
 • Biblioteka Narodowa - dary książkowe
 • Filharmonia Narodowa - od 1988r. występy dla dzieci do chwiliobecnej, a od 2006r. współfiansowanie koncertów
 • Gazeta Lokalna "Mieszkaniec" - artykuły dotyczące szkoły, promocja szkoły
 • Kolegium im. św. Stanisława Kostki w Wilanowie - występy dla dzieci
 • Komenda Stołeczna Policji - organizacja zajęć dotyczących bezpieczeństwa
 • Mc Donald - wizyty, upominki i występy
 • Muzeum Azji i Pacyfiku - lekcje muzealne
 • Muzeum Etnograficzne - lekcje muzealne
 • MiniMu.pl - Akademia Najmłodszych
 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - zestawy do prowadzenia zajęć nt. udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA - dary książkowe
 • Wydawnictwo "DIDASKO" - dary w postaci podręczników
 • Wydawnictwo GRANNA - gry dydaktyczne
 • Wydawnictwo M. Rożak - dary książkowe
 • Zajazd Napoleoński - od początku edukacji muzycznej w naszej szkole (1987r.) sponsor koncertów Filharmonii Narodowej
 • Cadbury Wedel - słodycze dla dzieci
 • Fundacja Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury - współpraca pod kierunkiem Jerzego Karwowskiego, wizyty aktorów, spotkania z Krystyną Jandą i Marią Seweryn, dary książkowe
 • Straż Miejska - organizacja zajęć dotyczących bezpieczeństwa
 • Towarzystwo Geograficzne - spotkania, wirtualne wycieczki krajoznawcze
 • Teatr z Krakowa "Funcomitywa" - teatrzyki, bale
 • Fundacja ART - od 2005r. występy teatralne dla dzieci
 • Fundacja Dr Clown - cotygodniowe odwiedziny dzieci w oddziałach
 • Fundacja ORANGE - kąciki zabaw dla dzieci, gry, książeczki itp.
 • Fundacja ORLEN - upominki dla dzieci z okazji Dnia Dziecka
 • Wolontariat Akademia Pedagogiki Specjalnej - zajęcia z dziećmi
 • Fundacja Dom Kultury - seria warsztatów plastycznych prowadzonych przez Panią Barbarę Stanecką
 • PKP - zabawki, dary
 • Rodzice pacjentów - dary książkowe, gry, zabawki, organizacja wolontariatu pracowniczego (TCHIBO)