O zespole na Szaserów

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 282 (wcześniej Zespół Szkół Specjalnych Nr 86) w Wojskowym Instytucie Medycznym przy ul. Szaserów 128 w Warszawie istnieje od 2003 roku. Wcześniej, w latach 1975 – 2003 w szpitalu funkcjonowała Szkoła Podstawowa Nr 299, która po reorganizacji została włączona w struktury naszej szkoły.

Działalność

     

Obecnie szkoła obejmuje opieką małych pacjentów z Klinik Pediatrii i Ortopedii. Zajęcia szkolne i wychowawcze odbywają się w świetlicy i w salach, przy łóżkach chorych dzieci. Szkoła działa w godzinach 10.00 - 17.00, od poniedziałku do piątku.